Müdürümüzden

Meslek Yüksekokullarının öncelikli hedeflerinden biri eğitim-öğretim hizmeti vermektir. Bunun yanında bir diğer görevi de bilim üreterek insanlığın hizmetine sunmaktır.

Siirt Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu olarak iyi yetişmiş, tecrübeli akademik kadrosu ve imkanları ile yerelde şehrimizin genelde de ülkemizin ihtiyaçlarına uygun projeler üretmeyi ve gelecek nesiller yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Tasarım Meslek Yüksekokulu olarak hedefimiz;

  • Bilgiyi doğru yorumlayan, araştıran, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, kendi olma becerisini geliştirebilen, dünü ve bugünü bilip geleceğe yönelik planlamalarında sağlıklı sonuçlara varabilen, Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, büyük Türkiye'ye sağlıklı ve umutla bakabilen öğrenciler yetiştirmek,
  • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine uygun yayınlar yapan ve yapılması yönünde örneklik gösteren; bilim insanı yetiştirmek,
  • Eğitim-öğretim niteliğini yükseltmek,
  • Bilimsel ve teknolojik araştırmaları geliştirmek,
  • Üniversite-çevre ilişkilerine katkı sunmak ve güçlendirmek,
  • Kültürel değerlerine sahip çıkan, sosyal sorumluluk bilinci taşıyan gençler yetiştirmektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin temel değerleri çerçevesinde eğitimini sürdürecek olan Siirt Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu, barındırdığı dinamik unsurlar ile bunu başarabilecek güçtedir. Seçkin akademik kadrosu, idari personeli, Siirt halkı ve ülkesini seven gençleri ile söz konusu hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. 

Zengin tarihî ve kültürel birikime sahip tabii güzelliklerle bezenmiş bir şehirde kurulmuş olan Tasarım Meslek Yüksekokulumuzun nihai hedefi kendi çapında dünya markalarından biri haline gelmektir.

Siz gençleri! Bu hedefe ulaşmak için birlikte hareket etmeye davet ediyor; saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

Doç.Dr ARZU ALTUNTAŞ
Güncelleme : 30.10.2021 23:53:56