Misyon

Siirt Tasarım Meslek Yüksekokulu, evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak nitelikli insan gücü yetiştirmek, Tasarım Meslek Alanlarındaki uygulamada becerili meslek elemanı yetiştirmenin yanısıra Dikey Geçiş sistemiyle mesleklerin Lisans düzeyine olanak sağlamak ve bulunduğu bölgenin iş dünyası ve toplumla karşılıklı yarar esasına dayalı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmak, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile bir bütünü oluşturmak üzere ulusal ve uluslar arası  bilgi ve deneyim paylaşımı yapmaktır.
İBRAHİM AKDEMİR
Güncelleme : 12.12.2018 15:39:24