Misyon

Siirt Tasarım Meslek Yüksekokulu, evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji, sanayi ve sanat birikiminden yararlanarak nitelikli insan gücü yetiştirmek, tasarım meslek alanlarında uygulamada becerikli meslek elemanı yetiştirmenin yanı sıra Dikey Geçiş sistemiyle Lisans düzeyine olanak sağlamak ve bulunduğu bölgenin iş dünyası ve toplumla karşılıklı yarar esasına dayalı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmak, öğrenci merkezli yaklaşım ile eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmek, bölgenin ve çevresinin gelişimine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı yapmaktır. 
Doç.Dr ARZU ALTUNTAŞ
Güncelleme : 21.05.2022 13:45:50